Home Techniek Centrum Bedrijfsbezoeken Reacties Foto's / Film Informatie Contact

Installatietechniek ! Jouw vak ?

Is hightech jouw "ding" ? Wil je straks aan de slag in een afwisselende en goed betaalde job? Met de nieuwste technieken? Wil je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen? Dan is de installatietechniek misschien wel jouw toekomst? In de installatietechniek kun je kiezen voor twee hoofdvakgebieden: elektrotechniek en water-, gas- en sanitaire techniek.

Water-, gas- en sanitaire techniek.

Er zijn in dit vakgebied verschillende richtingen mogelijk, die allemaal nog onder de noemer "w-techniek" vallen. Denk maar aan de koudetechniek en luchtbehandeling of aan montage, gas en verwarming. Service en onderhoud gas en verwarming is wéér een vak apart, net als ontwerpen en tekenen. Dakbedekkingstechniek, huishoudelijke en sanitaire installaties en distributietechniek maken de installatietechniek compleet. Binnen elke richting zijn diverse opleidingen mogelijk, op verschillende niveaus. De indeling in niveaus is wettelijk bepaald. Hoe hoger het niveau, hoe meer er wordt verwacht van de kennis en de vaardigheden van de leerling. Niveau 1 is het laagst, niveau 5 het hoogst.

Beroepen en functies.

De installatietechniek kent een groot aantal beroepen en functies. De beroepen zijn verdeeld over acht vakgebieden en vijf functieniveaus. Voor elk beroep bestaat een opleiding, waarin je speciaal voor het vak van jouw keuze wordt geschoold.

Koudetechniek en luchtbehandeling.
Wie in de koudetechniek en luchtbehandeling werkt, krijgt te maken met installaties voor airconditioning en installaties voor koelen en vriezen.
• Montage gas en verwarming.
Montagewerk voor gas- en verwarmingsinstallaties is er meer dan genoeg. Denk maar eens aan grote nieuwbouwprojecten in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Praktisch alle gebouwen moeten worden voorzien van een gasaansluiting en gas- en verwarmingsinstallatie. Ook warmtapwaterinstallaties behoren tot dit vakgebied. Naast het plaatsen van toestellen worden radiatoren of andere afgiftesystemen (bijvoorbeeld vloerverwarming) aangelegd. Het onderhouden, aanpassen en reinigen van de installaties behoort ook tot dit vakgebied.
• Service en onderhoud gas en verwarming.
Service en onderhoud aan gas- en verwarmingsinstallaties is een vak apart. Je krijgt niet alleen te maken met installaties in woningen, maar ook met de grotere verwarmings- en klimaatinstallaties bij bedrijven en openbare gebouwen. Het onderhouden en aanpassen van installaties als ook het oplossen van storingen zijn de de belangrijke speerpunten bij service en onderhoud. Deze werkzaamheden worden op verschillende niveaus uitgevoerd. De werkzaamheden in dit vakgebied vragen om zelfstandigheid en creativiteit.
• Ontwerpen en tekenen.
Een belangrijk onderdeel van de installatietechniek is het ontwerpen en tekenen van allerlei installaties. Wat op de tekentafel of computer wordt ontworpen, moet in de praktijk kunnen werken en geïnstalleerd kunnen worden. Vaak krijg je met een grote verscheidenheid aan installaties te maken. Van sanitair en centrale verwarming tot ventilatie. Het tekenwerk wordt grotendeels met Autocad op computers uitgevoerd. Naast het technisch ontwerp zal ook deskundigheid op gebied van budgetten en planning worden gevraagd. Waar de ontwerptechnicus het ontwerp en de uitvoering van binnenuit realiseert, zorgt de projecttechnicus op de bouwplaats voor de realisatie en uitvoering van het werk.
• Dakbedekken.
Dakbedekkingstechniek is meer dan dakdekken alleen. Naast het aanbrengen van metalen en/of bitumineuze dakbedekkingen krijg je in dit vakgebied te maken met het aanbrengen van goten en uitwateringen.
• Huishoudelijke installaties.
Het meest veelzijdige vakgebied in de installatietechniek is misschien wel het vakgebied huishoudelijke installaties. Je krijgt hierbij te maken met zowel gas-, verwarmings-, afvoer- als sanitaire installaties. Ook onderhoud komt voor, waarbij installaties worden gereinigd, afgesteld en storingen worden verholpen. De werkzaamheden kunnen zowel in de woningbouw (nieuw en bestaand) als in de utiliteit plaatsvinden. Bij utiliteit kan worden gedacht aan ziekenhuizen of scholen.
• Distributietechniek.
Bij het vakgebied distributietechniek lever je een bijdrage aan het transport, de distributie en de aflevering van energie en water. Dat betekent dat je te maken krijgt met de aanleg van leidingen voor gasbedrijven, waterleidingbedrijven, elektriciteitsbedrijven en stadsverwarmingsbedrijven. De werkzaamheden behelzen het uitzetten van leidingtracés alsmede de bijbehorende grond- en graafwerkzaamheden. Daarnaast wordt het gehele leidingtracé aangelegd en onderhouden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in transport-, hoofd-, aansluit- en verbruikersleidingen.